Diverse lopende projecten of mededelingen:

Belangrijke mededeling!!!

door de drukke werkzaamheden voor aannemers, bouwbedrijven en woningstichting
kan ik voorlopig tot nog nader aan te geven datum even geen opdrachten voor
particulieren meer aannemen!!!
Uitvoeren van het benodigde Revit BIM tekenwerk nieuwe plattegronden met 3D animatie betreffende het Projectmatig onderhoud en verduurzaming van 39 appartementen 9 woningen van Woningstichting Mooiland gelegen aan de Wilhelminastraat en Beatrixstraat te Cuijk i.o.v. Trebbe Bouw B.V. uit Zwolle.
Afbeelding 39 App Cuijk
Uitvoeren van het benodigde Revit BIM tekenwerk nieuwe plattegronden met 3D animatie betreffende het Projectmatig onderhoud en verduurzaming van 40 appartementen van Woningstichting Mooiland gelegen aan de Vorstendom, Graafschap en de Wiel te Cuijk i.o.v. Trebbe Bouw B.V. uit Zwolle.
40 Appartementen Cuijk
Uitvoeren van het benodigde CAD en Revit BIM tekenwerk nieuwe plattegronden met 3D animatie betreffende het Projectmatig onderhoud en verduurzaming van 146 appartementen gelegen aan de Klokkenlaan te 's Hertogenbosch van woningstichting Mooiland i.o.v. Knaapen Groep uit Son.
Afbeelding 146 appartementen Den Bosch
Uitvoeren van het benodigde Revit BIM tekenwerk nieuwe plattegronden met 3D animatie betreffende het Projectmatig onderhoud en verduurzaming van 106 appartementen gelegen aan het Maasveld te 'Cuijk van woningstichting Mooiland i.o.v. Trebbe Bouw B.V. uit Zwolle.
Afbeelding 146 appartementen Den Bosch